Tarix boyunca müsəlmanlara atılan böhtanlar
 • Hz. Musaya atılan böhtanlar

  bohtan

  İsrailoğullarına peyğəmbər göndərilən hz. Musa digər peyğəmbərlər və səmimi möminlər kimi inkarçıların bir çox hücumlarına məruz qalmışdı.

  Hz. Musanın dünyaya gəldiyi dövrdə Misirin hökmdarı olan firon xalqın böyük bir hissəsini incidir, hətta nəsillərini məhv edəcək bir zülmə məruz qoyurdu. Fironun bu zülmü Quranda belə göstərilir:

  Həqiqətən, firon yer üzündə baş qaldırıb onun əhalisini zümrələrə bölmüşdü. Onların arasında olan bir tayfanı gücsüz görüb onların oğlan uşaqlarını öldürür, qızlarını isə sağ buraxırdı. O, həqiqətən, fitnə-fəsad törədənlərdən idi! (Qəsəs surəsi, 4)

  Fironun əsgərlərinin onun uşağını da öldürəcəyindən əndişələnən hz. Musanın anası qorxuya düşmüş, Allah`dan ona gələn vəhylə hz. Musanı Nil çayına atmışdı. Quranda bildirildiyi kimi, uşağı sahibsiz görən fironun ailəsi onu özünə götürmüşdü. Bu hadisələrin nəticəsində fironun sarayında böyüyən hz. Musa Allah tərəfindən peyğəmbərliklə mükafatlandırıldıqdan sonra fironun hücumlarına məruz qalmışdı.

BÖLMƏLƏR