Tarix boyunca müsəlmanlara atılan böhtanlar
  • Hz. Yusifə atılan böhtanlar

    bohtan


    Hz. Yusif uşaq yaşlarından etibarən bir çox böhtanlara məruz qalmış və ona qarşı həmişə planlar qurulmuş peyğəmbərlərdən biridir. Uşaqlıq illərindən etibarən çox təmiz və gözəl əxlaqlı bir insan olmasına baxmayaraq, hətta ən yaxın adamları tərəfindən zülm görmüşdür. Hətta öz doğma qardaşları belə ona qarşı olan qısqanclıqları səbəbi ilə onu öldürməyə çalışmışdılar. Allah`dan qorxan, daim Allah`ın rizasını gözləyən bu təmiz insan oğurluq və zina kimi günahlarla ittiham edilmiş, günahsız olmasına baxmayaraq, böhtan üzündən illərlə həbsdə qalmışdır. İnkarçıların böhtanlarının hz. Yusif dövründə necə ortaya çıxması digər bölmələrdə Quranda bildirilən ayələrin işığında anladılır.

BÖLMƏLƏR